Barnesyn

BARNESYN I Musikkbarnehagen, vil vi å ta barna på alvor! Vi ønsker å vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden; møte dem som medmennesker. Deres følelser, tanker og meninger er viktige. Vi ønsker å være barnas støtte og veiledere i deres møte med livet.

Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Laster..