Vårt hverdagsmiljø

INNEMILJØ Hos oss er vi opptatt av å utnytte rommene mest mulig hensiktsmessig i forhold til bruk. Det skjer derfor stadig små ommøbleringer i jakten på den perfekte løsning. For øvrig vil vi at barnas og personalets egne produkter og personligheter skal være med på å prege miljøet. Trivsel og velvære for ”oss som bor her”

LOFTET Våren 2015's dugnad gikk til å gjøre loftet vårt om til musikk-boltrerom! Vi er svært fornøyd med resultatet og ser at dette er med på å berike barnas hverdag.

SPEILSALEN og lekerommet i den nye kirka får vi også lov å boltre oss i etter ønske.

UTEMILJØ På utelekeplassen koser vi oss. Vi har gode lekeapparater som gir inspirasjon til utfoldelse og lek. Lekeplassen utenfor kjelleren er vi særlig stolte over. 100-meterskogen "over veien" er også et godt bidrag til uteleken vår. Her har vi en lavvo, benker, stubber og masse "plank" å jobbe med. det er også en god og sval plass på varme sommerdager. Sommeren 2016's dugnad ga skogen et ytterligere løft.

NÆRMILJØ Nærrmiljøet vårt er flott! Der har vi mange og varierte muligheter. Skog og hei, fine trilleveier, fotballbaner og bibliotek. Ja, et helt lite samfunn finnes like utenfor døra vår.