Kristne grunnverdier

Vi ønsker at barnehagens opphav, Misjonskirka i Froland, skal få sette sitt preg på barnehagen vår. Gjennom jevnlige samlinger med bibelfortelling og kristne barnesanger, vil vi at ”Om jeg er liten eller stor”, fortsatt skal runge i lokalene. Vi vil lære barna om nestekjærlighet, tilgivelse, hjelpsomhet, ærlighet og respekt for alle mennesker. De kristne høytidene vil, sammen med norske tradisjoner, preges av det bibelske innholdet.

De fleste av oss som er voksne i dag har opplevd den kristne barnelærdommen som en trygghetsfaktor i livet. Bibelen forteller at Gud står bak alt som er skapt og at han har gitt oss ansvar for å ta vare på hverandre og naturen. At han elsker menneskene så høyt at han i julen sendte sin sønn Jesus til verden, gir en sterk opplevelse av kjærlighet. Det skal vi feire i desember!