Avdelinger

Froland Musikkbarnehage er delt inn i fire avdelinger. Vi har to avdelinger for 0-3 år, og to avdelinger for 3-6 år. De to småbarnsavdelingene Nøtteliten og Lille Måltrost benytter 1.etg i gamle Misjonskirka, og de to storbarnsavdelingene Klatremus og Spurvelurven benytter kjelleren