Sosial kompetanse

En av de største gledene og privilegiene som barna har ved å få gå i barnehage, er at de får leve i konstant samspill med andre, små og store. Men samtidig som det er godt å få være sammen, er de ikke alltid like enkle disse samspillsreglene.

STEG FOR STEG. Vi i musikkbarnehagen bruker undervisningsopplegget "Steg for Steg". Her er innlæringen av sosiale ferdigheter satt i system. Det tar for seg temaene empati, mestring av sinne og problemløsning. Opplegget er knyttet til samlinger. Det vi lærer her skal overføres til livet forøvrig. I disse prosessene er vi voksne støttespillere , som skal veilede barna. Vi ønsker å hjelpe dem til å bli den beste utgaven av seg selv; til glede for seg selv og hverandre.

MOBBEPLAN. Musikkbarnehagen har egen mobbeplan. dette innebærer at : Hvis et barn gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en viss ubalanse i styrkeforholdet. Den som blir utsatt for de negative handlingene har problemer med å forsvare seg og er ofte hjelpeløs ovenfor den eller dem som plager han eller henne, så finnes det en mal for hvordan vi håndterer dette. Denne innebærer både forebyggende arbeid, samt rutiner der mobbing kan bli oppdaget, f.eks. gjennomfører vi barneintervjuer. Vi vil alle være bestevenner i Froland Musikkbarnehage!