Leken

Den frie leken er en svært nødvendig del av en god hverdag for et lite barn. For dem er det leken som er selve livet!! Her skjer alle de små møtene, her skjer den sosiale læringen og her utvikles språket. Her oppstår konfliktene og her lærer de livet å kjenne.

Å delta i lek gir barnet kjennskap til seg selv og andre, gjennom å spille ut ulike roller og situasjoner.

Det er nødvendig at vi som voksne tar ansvar og skaper rom for barnas frie lek! Vi må også være oppmerksomme på barnsom ikke fungerer i leken, som ikke vil, ikke tør eller som ikke får til å leke på en god måte. F.eks barn som lett kommer i konflikt. Selv om leken er et mål i seg selv, ønsker vi, som oppmerksomme voksne også å legge til rette for gode læringssituasjoner og arbeid med fagområdene innenfor leken.